rijp01.jpg

De Rijp winnaar BLAStprijs 2023!


De Rijp Breda
Een thuis voor verschillende doelgroepen
De Heuvel is een naoorlogse wijk met grote stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde. De gebouwen waren echter technisch en functioneel sterk verouderd. Na uitgebreide studie is besloten delen van de wijk te renoveren en andere delen te vervangen door nieuwbouw. DAT heeft een stedenbouwkundig- en architectonisch ontwerp gemaakt dat recht doet aan het oorspronkelijke ontwerp van architect ir. F. Peutz. De lange brede stenige straten zijn vervangen door royale groene openbare ruimtes die de straten onderling met elkaar verbinden.

Het plan omvat 260 nieuwbouw eengezinswoningen, 110 sociale huurappartementen en de renovatie van 170 woningen. “De Rijp” telt 53 sociale huurwoningen; een mix van drie verschillende woningtypes verspreid over vier verdiepingen. De woningtypes variëren in grootte: een studio met eigen keuken en frans balkon, een twee-kamer appartement met balkon en per laag één drie-kamer appartement met balkon. Verschillende doelgroepen kunnen hierdoor een plek vinden in het gebouw.
rijp05.jpg
rijp06.jpg
Gemengd Wonen
Samenwerking van WonenBreburg met gemeente Breda, Prisma, Sovak, SMO Breda en Zintri-Zorggroep, heeft geresulteerd in een bijzondere nieuwe woonvorm: Gemengd Wonen. Het is een mix van jong en oud, met of zonder hulpvraag. 20 van de woningen zijn bedoeld voor mensen die tijdelijk hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen.
Naast de hoofdentree, centraal in het gebouw, ligt de gemeenschappelijke huiskamer, met keuken en eigen tuintje aan de openbare ruimte. Deze is heel toegankelijk voor iedereen die binnenkomt of langsloopt en is de huiskamer van de wijk.

Ruimte voor ontmoeten, eigen inbreng van de bewoners en wederkerigheid worden gestimuleerd door de brede, lichte corridor, met vides tussen de vier verdiepingen. In het ontwerp zijn zichtlijnen gecreëerd tussen de woningen en verdiepingen, zodat mensen elkaar kunnen zien en contact kunnen maken. Elk appartement heeft een eigen nis met een bijzondere afwerking bij de voordeur. Hierdoor ontstaat ruimte voor een eigen persoonlijke invulling.
rijp09.jpg
rijp03.jpg
Duurzaam
Er is bewust gekozen om een tijdloos gebouw te ontwerpen waarbij de gekozen materialen zorgdragen voor een frisse kloeke uitstraling en die in de loop der tijd ook mooi blijven.

De oost-west oriëntatie van de appartementen is gunstig voor de zonbelasting en voorkomt heftige opwarming in de zomer. De kappen zijn hierdoor ook optimaal voor de positionering van de zonnepanelen ten behoeve van energieopwekking. Het woongebouw heeft daarnaast op de begane grond een WKO ruimte die de gehele wijk voorziet van warmte en koeling.

Ook is er in het ontwerp rekening gehouden met flexibiliteit en aanpasbaarheid in de toekomst. De installaties zijn geconcentreerd rondom de gemeenschappelijke gang, waardoor de studio’s makkelijk samengevoegd kunnen worden.

Om extra bij te dragen aan de biodiversiteit in de wijk zijn de gesloten gemetselde kopgevels voorzien van nestkasten voor gierzwaluwen en de zwarte roodstaart.
Architectonische kwaliteit
Kenmerkend aan het oorspronkelijke ontwerp van de Heuvel is de tijdloze en functionele architectuur zonder veel overdaad. De nieuwe architectuur is een eigentijdse interpretatie van het karaktervolle ontwerp van Peutz.
De nieuwbouw wordt gemaakt met veel respect voor het oude plan: ze volgt de bestaande stedenbouwkundige lijnen en neemt de karakteristieke, hoge profielen van de oude woningen over. De nieuwe eengezinswoningen en De Rijp hebben een kloek profiel gekregen, met sterke, gesloten kopgevels en schuine daken.

De Rijp heeft een heldere structuur en deze wordt vanzelfsprekend doorgezet in de architectuur. Het oorspronkelijke gevelontwerp van Peutz heeft de nieuwe architectuur geïnspireerd: een duidelijk hiërarchische opbouw met een horizontale “drager” op de bovenste verdieping.
Speciaal ontworpen hekwerken vormen de versieringen in dit plan. Deze komen ook terug in alle nieuwe eengezinswoningen, een herkenbaar element in de architectuur.
rijp07.jpg
rijp02.jpg
Opdracht
Stedenbouwkundige en architectonische opdracht voor de nieuwbouw van 53 sociale huurwoningen, waarvan 20 van de woningen zijn bedoeld voor mensen die tijdelijk hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen. De nieuwbouw van de Rijp is onderdeel van de grootschalige herontwikkelingsopgave van De Heuvel.

Opdrachtgever
WonenBreburg

Adviseurs
Karres en Brands (landschap)
Van Boxsel Engineering (constructie)
K+ Adviesgroep (installatie en bouwfysica)

Uitvoering
Van Grunsven Groep Bouw & Ontwikkeling

Bijzonderheden
Winnaar BLAStprijs 2023 - Het woongebouw

Periode
2018-2023

Fotografie
Michel Kievits